Tähelühendid koguduste nimedes

Koguduste nimede ees olevad tähelühendid (nt EKNK, EELK) on konfessiooni nime akronüüm.
Ristiusus on konfessioon (ing.k. denomination) koguduste koondumine konkreetse õpetusliku käsitluse ümber. Teisisõnu – eri konfessioonides on mõningal määral erinevad tavad ja ka lähenemisviisid mõnedele õpetuslikele küsimustele.

Kõik kristlikud konfessioonid lähtuvad siiski Piiblist ning nende õpetus on ka vastastikku tunnistatud. Eestis on heaks indikaatoriks see, kas konfessioon või kogudus kuulub Eesti Kirikute Nõukogusse (EKN) – kui jah, siis võib olla julge, et tegemist on kristliku kogudusega.

Eestis tegutsevad peamised konfessioonid on:

  • EELK - Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
  • EEKBKL - Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
  • EAÕK - Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
  • EMK - Eesti Metodisti Kirik
  • EKNK - Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
  • AKEL - Adventistide Koguduste Eesti Liit
  • RKK - Rooma Katoliku Kirik

Vaata lisa EKN kodulehelt.