Tähelühendid koguduste nimedes

Koguduste nimede ees olevad tähelühendid (nt EKNK, EELK) on konfessiooni nime akronüüm.
Ristiusus on konfessioon (ing.k. denomination) koguduste koondumine konkreetse õpetusliku käsitluse ümber. Teisisõnu – eri konfessioonides on mõningal määral erinevad tavad ja ka lähenemisviisid mõnedele õpetuslikele küsimustele.

Kõik kristlikud konfessioonid lähtuvad siiski Piiblist ning nende õpetus on ka vastastikku tunnistatud. Eestis on heaks indikaatoriks see, kas konfessioon või kogudus kuulub Eesti Kirikute Nõukogusse (EKN) – kui jah, siis võib olla julge, et tegemist on kristliku kogudusega.

Eestis tegutsevad peamised konfessioonid on:

Vaata lisa EKN kodulehelt.